۷ روستای جدید در شرق حلب توسط ارتش سوریه آزاد شد .

پیشروی نیروهای سهیل حسن ادامه دارد.

امروز روستاهای رئوفیه(الصلمه)، غدینی(ادیم)، عشینی، رسم الحمام میری، طنوزه و العریضه، ابوجدحه کبیر(العتیجه)  آزاد شدند.

بدین ترتیب از ابتدای عملیات در کمتر از ۴۰ روز، بیش از ۸۰۰ کیلومتر مربع شامل ۱۱۸ روستا و شهرک در شرق حلب آزاد شدند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.