یه خبر درباره تاریخ کشف هویت و شیپ ادرینت و فصل سه (فیک و کاملا دروغ )

توماس گفته که : 
در فصل ۵ تموم قهرمانا هویت همو میفهمنن و شیپ ادرینت رسمی میشه و سکانس های خوبی در فصل ۳ خواهیم داشت.
تا فصل ۵ باید صبر کنیم؟
مگه اخر فصل دو کشف هویت نبود ؟؛(

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.