کویین بی اکوماتیز می شودهنگامی که کلویی به کویین بی تبدیل میشه مجبوره بعد از ماموریت میراکلسش رو پس بده به لیدی باگ اما پولن نمیخواهد که به باکس میراکلس بازگردد هاکماف که عصبانیت اورا میفهمه پولن رو اکوماتیز میکنه (دیگر پولن عاقل نا پدید می شود) سپس کلویی و پولن اکوماتیز می شوند
دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.