کارگاه آموزشی یک شنبه

"به نام قدرت مطلق الله

پنجمین جلسه از دور سی و ششم کارگاه‌های آموزشی خصوصی کنگره 60 ویژه مسافران ، روزهای یکشنبه با استادی مسافر علی،نگهبانی مسافر مسعود و دبیری مسافر حسین و با دستورجلسه "قضاوت و جهالت"در تاریخ1397/06/04  رأس ساعت 17:00 شروع بکار نمود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.