چندمین آرزو؟؟؟

دلدار من ‌

دارم به نوبت ‌

به همه آرزوهایم میرسم‌

تو هم یکی از آرزوهایم هستی‌

کی خودم را برای رسیدن به تو آماده کنم؟‌

کی قرار است ‌

چای را دو نفره بنوشیم؟ ‌

کی قرار است من پاکت نامه هایی ‌

که برایت نوشته ام را به دستت بدهم‌

دلدار من که خودت را به بهترین نحو در دلم جا کردی‌

تو چندمین آرزویی هستی که به آن خواهم رسید؟؟

‌ ‌

برای ح.ح ‌‌

از طرف #نارگل

#دلنوشته‌

#شعر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.