پیشروی سریع ارتش سوریه در جنوب غرب تدمر یه سمت الصوانه و خنیفیس.

مضمار الهجن، مزارع الحدادی، بخشی از جبل الابتر، هیئة تطویر الاغنام مقالع السکری و قصر الحلابات در حدود 20 کیلومتری تدمر آزاد شدند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.