وضعیت میدانی شمال استان نینوا ؛ ۱۱اسفند۹۵

نیروهای ارتش و حشد پس از عبور از فرات و پاکسازی روستای دارمجی صغیره، به سمت شهر بادوش در حال حرکت هستند. زندان و مجتمع آپارتمانی جنوب بادوش پاکسازی شده است.

وضعیت دو روستای دارمجی کبیره و عطشانه مشخص نیست.

در صورت کنترل حشد بر این دو روستا، شهر موصل از بقیه مناطق محاصره شده در شمال استان نینوا جدا خواهد افتاد.

پیشروی های نیروهای ارتش و پلیس عراق در شهر موصل نیز ادامه دارد..

نقشه با کیفیت: http://www.mediafire.com/convkey/0e4e/8cawpkc508i717gzg.jpg

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.