نقشه پیشروی های یک هفته اخیر ارتش، حشد و پلیس عراق در منطقه شمالی استان نینوای عراق

مناطق زرد پررنگ، مناطق تازه آزاد شده هستند.

با کیفیت: http://www.mediafire.com/convkey/deb9/fckfojxogsaalu2zg.jpg

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.