معادله ترموشیمیایی واکنش – منبع شیمی وایتن

معادله ترموشیمیایی واکنش - منبع شیمی وایتناهمیت دارد که قراردادهایی در مورد معادله های ترموشیمیایی را به یاد آوریم.

1.   ضریب های موازنه معادله ترموشیمیایی به تعداد مول های واکنش دهنده ها و فراورده ها در واکنش اشاره می کنند. در ترمودینامیک برای شرح معادله واکنش، هرگز تعداد مول ها تفسیر نمی شود. بنابر این طبق قرارداد، نوشتن ضریب ها به صورت کسری به جای اعداد صحیح قابل قبول است. اما بیشتر شیمی دان ها ترجیح می دهند از کوچک ترین اعداد صحیح برای ضریب ها استفاده کنند.

متن کامل این فایل را از لینک زیر دریافت کنید.

http://cdn.persiangig.com/preview/Ko2c3YfSdB/معادله_ترموشیمیایی_واکنش.pdf

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.