مرحله دوم خروج مسلحین از الوعر حمص اجرا شد .

از صبح امروز دومین مرحله از خروج مسلحین الوعر به همراه خانواده هایشان به مقصد جرابلس آغاز شد .
در این مرحله حدود 750 نفر شامل 250 فرد مسلح از الوعر حمص خارج شدند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.