عکس هوایی از حجم تخریب موصل

مناطقی که در آتش سوخته یا میسوزند به رنگ قرمز نشان داده شده است.
آتش سوزی اطراف دجله، بیشتر ناشی از آتش سوزی نخلستان ها است.
به دود بلند شده از نیمه غربی دقت کنید؛ دود بزرگ و غلیظ ناشی از آتشسوزی مخازن سوختی است که برای تامین سوخت کارخانه های موصل استفاده میشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.