عملیات موصل ؛ اخبار محورهاى موصل تا این لحظه

نیروهاى پلیس اتحادى امروز حمله اى را به محله الجوسق و الطیران شروع کردند و درگیرى ها ادامه دارد.

نیروهاى ضد تروریسم بعد از اینکه دیروز توانستند نیمى از محله المامون را کنترل کنند، امروز هم درگیرى ها براى آزادسازى این محله به صورت کامل ادامه دارد.

نیروهاى حشد شعبى در محور شمال غربى توانستند روستاهاى العبرة الکبیرة، العبرة الشمالیة، العبرة الجنوبیة و خرابه جحیش در منطقه تلعفر را آزاد کنند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.