ظلم

به نظرم یکی از ظلمهایی که حکومت با بی تدبیری هاش که موجب افزایش قیمت میشه، داره در حق من می کنه ، گرفتن وقت فکر کردن به چیزهای جدید است. همه فکر و ذکر من غصه خوردن و یا تلاش بیشتر برای جبران کاهش ارزش درآمد و دارایی هایم شده است. همه اش فکر به آینده و استرس و تفکر در مورد شرایط موجود است. همه اش به این فکر می کنم که چه باید کرد و چه خواهد شد. و در این فضا انسان نه می تواند خلاقیت داشته و نه ایده پردازی. نه وقت می کند به خودش فکر کند و نه جرات می کند کاری راه بیندازد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.