شهید بوشهری

شهید پرویز عبدی پور

یک روز از منطقه تلفن زدم به شیراز، بهم گفتند که آقایی از بوشهر زنگ زده و گفته هر طور شده با ما تماس بگیرید.

من هم ‏با آنها تماس گرفتم و پرسیدم با من کاری داشتید؟ ‏گفت: «همین الان حرکت کن و بیا بوشهر». پرسیدم: «چه اتفاقی افتاده؟». گفت: «پرویز زخمی شده و او را به بوشهر آورده اند».

من فهمیدم که او شهید شده است، بعد هم فهمیدم که از رادیو اعلام شده جسد شهید پرویز عبدی پور از تهران با هواپیما به بوشهر منتقل شده است. آنها از روی اسمی که بر روی لباسش نوشته بود، او را شناسایی کرده بودند.

‏روزی که می خواست به جبهه اعزام شود، بر روی لباسش نوشت بود: «شهید عبدی پور» و آنها از روی همین نوشته پیگیری کرده بودند و به همه استانداریها اطلاع داده بودند و چون در استانداری بوشهر یکی از آشنایان ما کار می کرد، فهمیده بود که این شهید بوشهری است.

راوی: «برادر شهید پرویز عبدی پور»

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.