راه مسلحین در جنوب الباب بسته شد !

ارتش سوریه روستاهای جیعه، خربة الذیب، جب الحمام، جب السلطان، زعروره، مشیرفه، جب الخفی را آزاد کرد .
ارتش سوریه به نیروهای SDF رسیدند و راه مسلحین ترکیه به مناطق جنوبی تر بسته شد .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.