دومین کلیپ IGTV محمدرضا گلزار در اینستاگرام گیتار نوازی محمدرضا گلزار در کنسرت سیزدهم شهریور تهران

دومین کلیپ IGTV محمدرضا گلزار 17 شهریور 97 
گیتار نوازی محمدرضا گلزار 
در کنسرت سیزدهم شهریور تهراندیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.