خائن

نمی خوان به کسی توهین کنم ولی همون طور که مرد خوب مردی است که هنوز گند کاری هاش لو نرفته

زن خوب هم زنی است که هنوز مرد مناسب جلو راهش قرار نگرفته. اگه قرار بگیره اونم رفیق می شه و اونم خیانت می کنه.

البته همیشه استثنا هم وجود داره

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.