تظاهرات ترکمان هاى کرکوک در اعتراض به نصب پرچم اقلیم کردستان عراق در شهر کرکوک.

اعتراض ها بعد از پیشنهاد و برافراشتن این پرچم توسط استاندار کرکوک (استاندار کرکوک از کردهاى عراق است) در این شهر رو به افزایش است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.