تصویر هوایی از قلب موصل

نیروهای عراقی که در ورود مستقیم به موصل قدیمه با مقاومت بسیار سنگین داعش مواجه شده اند، در حال دور زدن و محاصره آن هستند.
گفته میشود جمعیت زیادی از غیرنظامیان موصلی در موصل قدیمه هستند و عملیات سنگین در این منطقه جان آنها را تهدید میکند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.