بی بهانه دوستم داشته باش

می دانی! شاید بعضی روزها حالم خوب نباشد ،

شر مگین باشم،

یا به هر دلیلی روی آمدن پیش تو را نداشته باشم‌

یا جرأت حرف زدن و خبر گرفتن از تو را به خودم ندهم‌

ولی این را بدان که ‌

همیشه گوشه ای از قلب من ‌

در تصاحب توست ‌

حتی اگر خودم را به بی محلی بزنم....‌

این را بدان که کنار آمدن با دوری ات‌

برایم خیلی سخت بوده...‌

اگر قهر کردم، دلخور شدم یا زبانم گزنده بود‌

بذار به حساب رنج هایی که از شدت دلتنگی زیاد کشیده ام...‌

اگر رگ ها یا دریچه های قلب دچار گرفتگی یا تنگی بشوند، آدم را می کشند ‌

ولی علم پزشکی با این همه پیشرفتش، هنوز نفهمیده که تنگی و گرفتگی دل، چه بلاهایی سر آدم می آورد...‌

ای کاش یک روز هم دارویی برای انتظار و دلتنگی ساخته می شد...

اما فکر میکنم، یکی از بهترین مسکن های دردهای من، تو هستی...

بی بهانه دوستم داشته باش‌

#خودنوشت‌

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.