بزرگترین پادگان داعش در موصل

داعش یکى از تونل هایى که به گفته منابع عراقى در گذشته براى قطار درست شده بود را به عنوان محل آموزش نیروهاى خود استفاده مى کرد که به طول ٢ کیلومتر است.

این تونل بعد از آزادسازى محله هاى الطیران و الجوسق، در این منطقه کشف شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.