بازدید تور ۱۴ نفره دانشجویان اروپایی دانشگاه مونیخ آلمان از آرامگاه فردوسی و بناهای تاریخی فریمان

align=bottom
مدیر پایگاه میراث فرهنگی توس از میزبانی مجموعه فرهنگی تاریخی آرامگاه فردوسی از دانشجویان ایرانشناسی دانشگاه مونیخ آلمان خبر داد. احسان زهره وندی با بیان این مطلب افزود:  مجموعه فرهنگی تاریخی آرامگاه فردوسی امروز میزبان میزبان دانشجویان گروه ایران شناسی دانشگاه مونیخ آلمان بود. وی ادامه داد: در این بازدید مراسم شاهنامه خوانی و نقالی در آرامگاه حكیم توس...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.