اینجا کودکان قبل از آنکه چشم باز کنند و نور را ببینند، از دنیا می روند….

اینجا کودکان قبل از آنکه چشم باز کنند و نور را ببینند، از دنیا می روند ...

برای اهالی فوعه و کفریا، صبر و تحمل دردها و نابودی تمام جنبه های زندگی واجب شده و برای کودکانشان مرگ قبل از زندگی تقدیر شده است.

این کودک تازه متولد شده "علی عماد حاج علی" است که بعد از ولادت زندگی را ترک کرد... زیرا برای نجات زندگی اش محتاج اکسیژن بود و آن به دلیل محاصره در دسترس نبود ...
این نوزاد به دلیل  ناتوانی جسم کوچکش نتوانست جیغ بکشد تا ریه های خود را باز کند ...


تمام عالم بدانند... که ما هرگز تسلیم نخواهیم شد و باز هم کودکانی بدنیا خواهیم آورد و نسل ما ادامه پیدا خواهد کرد ... ✌️

برای نابود کردن دشمنان ما هرگز
نمی شکنیم ... ✌️

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.