انرژی حاصل از سوخت و ساز غذا در بدن – منبع شیمی Middlecump

انرزی جاصل از سوحت غذا در بدن

منبع شیمی Middlecumpغذایی که می خوریم انرژی پیشبرد واکنش های شیمیایی که فرایندهای زندگی را تشکیل می دهند تامین می کند. یک مثال از انرژی مورد نیاز این نوع فرایندها، حرکت عضلانی ناشی از ضربان قلب است. اما بیشتر انرژی آزاد شده به وسیله سوخت و ساز صرف عبور یون ها در غلظت یونی متفاوت در سرتاسر غشای سلول ها می شود. در پدیده اسمز تمایل طبیعی مواد حرکت از منطقه ای با غلظت زیاد به منطقه ای با غلظت کم است. برای جلوگیری این از رویداد به انرژی نیاز است. اختلاف غلظت مناسب مورد نیاز برای فعالیت های عصبی و دیگر فعالیت های فیزیولوژیکی با مصرف انرژی زیاد انجام می شود. به طور خلاصه، واکنش های خود به خودی برای انجام واکنش های غیرخود به خودی انرژی تولید می کنند. در یک مقایسه، مشابه انرژی ذخیره شده در باتری خودرو. این فرایندهای خود به خودی، انرژی مورد استفاده برای انجام فرایندهای غیر خود به خودی را فراهم می کنند، همچون استارت زدن خودرو یا تولید نور چراغ جلوی خودرو و بوق زدن.

متن کامل این فایل را از لینک زیر دریافت کنید.

http://cdn.persiangig.com/preview/kJxDxol0qj/انرژی_حاصل_از_سوخت_و_ساز_غذا_قسمت_اول

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.