افغانستان برای هیچ کشوری خطرناک نیست !

مردم و مقامات دولتی افغانستان 9 اسفند روز ملی بزرگداشت نیروهای مسلح را گرامی داشتند.
این مراسم در کابل و سایر استانهای افغانستان با حضور نیروهای مسلح ، مسئولین دولتی و مردم   برگزار شد .
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در کابل گفت : افغانستان برای هیچ کشوری خطر به شمار نمی رود . وی اضافه کرد کسانی که می خواهند افغانستان را به میدان جنگ تبدیل کنند این آرزو را به گور خواهند برد .
همچنان در استانهای مختلف افغانستان برنامه هایی با حضور مسئولین محلی، با  اعلام حمایت اقشار مختلف از نیروهای دولتی و تقدیم تقدیر نامه و مدال به سربازان شجاع برگزار شد .
مردم افغانستان نیز با تقدیم گل به سربازان افغان از این روز گرامیداشت به عمل آوردند .
9 اسفند (حوت ) مصادف است با روزی که در سال 1919 میلادی امان الله خان،  شاه افغانستان برای کسب استقلال این کشور ازدست انگلیسها  اقدام کرد . در شهریور سال جاری کابینه افغانستان تصویب کرد تا این روز  بعنوان ارج گذاری به سربازان و نیروهای مسلح کشور نام گذاری شود .
امیر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.