ارتش سوریه به الخفسه رسید ؛ شرق حلب

ارتش سوریه روستاهای بیشتری را در عمق شرقی حلب آزاد کرد و اکنون به دروازه های الخفسه رسیده است .

عملیات برای آزادساری خفسه و ایستگاه تصفیه آب در حال جریان است .

لیست روستاهای آزاد شده :

#خفیة_الحمر #خربة_شهاب(الشخیر) #ریحانیة #معرضة_کبیرة #رسم_بوخر #کباریة #ام_رسوم #الذخیرة

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.