آمار شهداى نیروهاى مشترک عراقى در نبرد موصل که توسط آمریکا اعلام شد.

طبق این آمار که یکى از ژنرال هاى آمریکایى آن را اعلام کرد در عملیات آزادسازى نیمه شرقى موصل ٤٩٠ نفر از نیروهاى عراقى به شهادت و همچنین ٣٠٠٠ نفر زخمى شدند.
طبق این آمار در ٣٧ روز از عملیات این نیروها در نیمه غربى موصل تاکنون ٢٨٤ نفر از نیروهاى مشترک عراقى به شهادت و ١٦٠٠ نفر هم زخمى شدند.
این اولین آمار از زخمى و شهداى نیروهاى مشترک عراقى در عملیات موصل است که تا کنون منتشر شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.