آخرین پیشرویهای ارتش سوریه در شرق حلب ؛ ۱۷اسفند۹۵

در ادامه پیشرویهای ارتش سوریه در شرق حلب مناطق دیگری آزاد شدند.

روستاهای جب القهوه، رسم الاحمر، #عباجه، جبل الصلمه، ابوتینه، جرکس، مشرفه اسماعیلیه در شرق حلب آزاد شد .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.