آخرین وضعیت خطوط تماس در غرب شهر تدمر

ارتش سوریه بر بخش وسیعی از جبل هیال مسلط شد؛ با این پیشروی مثلث تدمر که ورودی جنوب غربی شهر تدمر محسوب میشود در تیر رس نیروهای ارتش قرار گرفت.
همچنین در محور شمالی نیروها خود را به نزدیکی جبل الطار رساندند.
پیشرویها به آرامی در این دو محور ادامه دارد ..

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.